Tabela opłat
Opłata rejestracyjna

do 30 czerwca 2024

od 1 lipca do 10 września 2024

Uczestnik

360 zł

450 zł

 

Pakiet rejestracyjny obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • poczęstunek w trakcie przerw kawowych
  • lunch
  • szczegółowy program 
  • identyfikator
  • certyfikat uczestnictwa