Tabela opłat
Opłata rejestracyjna

do 30 czerwca 2023

od 1 lipca do 14 września 2023

Uczestnik

255 zł

360 zł

 

Pakiet rejestracyjny obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • poczęstunek w trakcie przerw kawowych
  • lunch
  • szczegółowy program 
  • identyfikator